Przekształćmy Ognisko Polskie w Londynie w Ośrodek Naukowy

Londyński Klub Dyskusyjny przyłącza się do kampanii na rzecz wstrzymania sprzedaży Ogniska Polskiego przy 55 Princes Gate (Exhibition Road), London SW7 2PN.

Jednocześnie chcielibyśmy poprzeć apel Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie do polskich władz o wsparcie inicjatywy udostępnienia Ogniska Polskiego Polskiemu Ośrodekow Naukowemu UJ działającemu wraz z PUNO.


Apel Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
Uniwersytet Jagielloński z niepokojem śledzi losy Ogniska Polskiego – jednej z najważniejszych placówek polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Ognisko polskie od 1940 roku stanowiło centrum polskiego życia kulturalnego, intelektualnego, naukowego i towarzyskiego. Polski nie stać na utratę kolejnego budynku o tak wielkim znaczeniu historycznym. Czytaj dalej...
(do pobrania w formacie pdf)

Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z PUNO w Londynie - Wizytówka polskiej nauki na Wyspach - zarys ideii 
Z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 listopada 2011 w Londynie uruchomione zostały „Polsko – brytyjskie studia strategiczne”. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu 27 kwietnia pomiędzy UJ a Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO), najstarszą polską placówką na obczyźnie.[...] Dalszy rozwój tej inicjatywy wymaga dziś instytucjonalnego wsparcia. Jedynie wtedy bezcenny kapitał emigracyjny kilku pokoleń będzie mógł pracować na rzecz polskiej nauki oraz budować pozainstytucjonalne więzi między Polakami i Brytyjczykami. Ośrodek naukowo-edukacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie powinien stać się:
Czytaj całość (pdf)

Petycja 
Petycje przeciw sprzedaży Ogniska Polskiego można podpisać na stronie stowarzyszenia S. O. S. Save Ognisko Society http://www.saveognisko.talktalk.net/

Bieżące informacje
Na bieżaco informacje na temat obrony Ogniska podaje grupa na facebooku Ratujmy Ognisko Polskie

Wiec przeciw sprzedaży Ogniska Polskiego
27 maja 2012 przed Ogniskiem Polskim przy 55 Princes Gate (Exhibition Road), London SW7 2PN (mapa) odbędzie się wiec przeciw jego sprzedaży. Szczegóły na stronie wiecu na facebooku.

Artykuł w Rzeczpospolitej "Dajmy szansę Ognisku"
Zachęcamy również do przeczytania artykułu Dr hab. Arkady Rzegocki, Pełnomocnika JM Rektora UJ ds. współpracy z PUNO, Kierownika prowadzonych w Londynie studiów UJ we współpracy z PUNO „Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne” - Rzeczpospolita, 20 maja 2012 roku "Dajmy szansę Ognisku".